อนุทิน 158161 - prayat duangmala

ตั้งแต่วันจันทร์มา พึงได้เปิด gtk. วันนี้ตอนกับถึงบ้านศุกร์  วันจันทร์ก็นัดประชุมกรรมการสถานศึกษา และก็ทำกิจกรรมการสอนต่อ ส่วนที่รับมอบหนักคือการเงินที่ต้องจัดการให้ถูกต้องตามการจัดซื้อจัดจ้างและอาหารกลางวัน..

เขียน 01 Jun 2018 @ 16:49 ()


ความเห็น (0)