อนุทิน 158153 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มุมมองทางสังคมศาสตร์ การที่คนในกลุ่มประเทศอาเซียนจะเดินทางไปมาหาสู่กันได้แบบสบายใจนั้น อาจจะผิดก็ได้คือผมว่าต้องก้าวข้ามมุมคิดความเป็นส่วนตัวลง 3 ข้อใหญ่ ๆ คือ
1.ก้าวข้ามความเป็นชาตินิยม
2.ก้าวข้ามความเป็นประวัติศาสตร์ของชาติ
3.ก้าวข้ามความเป็นเขตแดนคือมองโลกแบบไร้พรมแดนความเห็น (0)