อนุทิน 158149 - อาจารย์ต้น

การใช้คำอื่นๆ ที่ดูดีกว่า

-to be very pale (เพล) = ไม่มีสี หรือเกือบขาว แต่ถ้าใช้คำนี้ ashen (แอ๊เชิ่น) จะดูดีกว่ามาก

เขียน 31 May 2018 @ 18:52 ()


ความเห็น (0)