อนุทิน 158145 - อาจารย์ต้น

การสร้ากิจกรรมการพูดสำหรับเด็กที่มีความสามารถระดับต่ำ ตอนจบ

คำถามคืออะไร

กิจกรรมนี้ดีสำหรับการฝึกให้ตั้งคำถาม และการฝึกเพื่อให้เกิดความคล่องสำหรับหลายๆหัวข้อ

กระบวนการ

-จงเขียนรายการคำถาม (1 คำถามต่อนักเรียน 1 คน) คำถามนั้นเกี่ยวข้องกับหัวข้อ เช่น หากหัวข้อเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรี คำถามของเธอควรเป็น Who is your favorite singer? What is your favorite music to dance to? What’s the best concert you have ever been to? Who is a singer/ group you hate? ฯลฯ ปรับปรุงข้อคำถามให้เหมาะกับชั้นเรียน

-ให้คำถามกับนักเรียนแต่ละคน บอกนักเรียนให้เขียนคำตอบกับคำถามบนกระดาษ หรือแถบติด บอกเขาอย่าแสดงให้ใครดู

-บอกชั้นถึงหัวข้อ (เช่น ดนตรี) ให้เวลานักเรียน 5 นาที กับคู่ในการระดมพลังสมองเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

-บอกนักเรียนให้ยืนขึ้น และติดฉลากบนหน้าอก หรือถือแผ่นกระดาษที่มีคำตอบตรงหน้าพวกเขา นักเรียนเดินรอบห้อง และถามคำถามหลายคำถามกับนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้เจอกับคำถามที่ถามไว้ครั้งแรก

-กระตุ้นนักเรียนให้ถามคำถามเพิ่มเติม และสร้างบทสนทนา เช่น What’s the best concert you’ve ever been? –Michael Jackson –When was the concert? –Why was it good?

-ให้ข้อมูลย้อนกลับ และถามนักเรียนว่าพบเจออะไรบ้าง

 แปลและเรียบเรียงจาก

Anna Blackmore. Motivating speaking activities for lower level.

https://www.teachingenglish.org.uk/article/motivating-speaking-activities-lower-levels

เขียน 30 May 2018 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)