อนุทิน 158140 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๙๕

การทำงาน...ต่อให้เรามีอายุมากมายเพียงใด...หากรู้จักมารยาท มือไม้อ่อน รู้จักการไหว้...มีรึ? คนที่มีอายุอ่อนกว่าเรา เขาจะไม่เห็นใจและเกรงใจ...ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ...เราไหว้เพราะการให้เกียรติกัน นี่คือ มารยาทของคนไทย...พึงเรียนรู้สำหรับคนยุคใหม่ว่าคนสมัยก่อนเขาไหว้เพราะอะไร?...มิใช่หัวโขนที่อยู่บนหัว แต่เพราะการให้เกียรติกันที่เราอยู่ในสังคมไทยความเห็น (0)