อนุทิน 158139 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๙๔

ความอ่อนน้อมถ่อมตน...ช่วยได้มาก ๆ ต่อการทำงาน...พิสูจน์ได้ว่า "จริงแท้"



ความเห็น (0)