อนุทิน 158136 - Walaly kh

Walaly kh
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 “ตื่นรู้สู่ความมีสุขภาวะ” 

วันที่ 29 เมษายน 2561

แนวคิด Professional Learning Community (PLC), จิตศึกษา, Problem Based Learning (PBL) และแนวทางดำเนินการโรงเรียนสุขภาวะ

โดยครูใหญ่วิเชียร  ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์

Mindset ทางการศึกษา

          เปลี่ยนวิธีการคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ เช่น

ปัญหาคืออุปสรรค         =>       ทำปัญหาให้เป็นโอกาส

ยึดมาตรฐาน วิธีเดิม       =>       คิดวิธีใหม่ ๆ เท่าทันสภาพ

เก่งแล้ว ดีแล้ว              =>       ฝึกฝนได้ไม่มีที่สิ้นสุด

ไม่ชอบความท้าทาย       =>       ชอบความท้าทาย

กลัว                          =>       กล้า

เรียนแบบท่องวิชา          =>       เรียนรู้แบบ PBL

เขียน 29 May 2018 @ 22:15 ()

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการเรียนรู้#plcความเห็น (0)