อนุทิน 158135 - ต้นโมกข์

การสร้ากิจกรรมการพูดสำหรับเด็กที่มีความสามารถระดับต่ำ ตอนที่ 6

จงเขียนการโต้ตอบ

กระบวนการ

-นำแถบการ์ตูน, การ์ตูน, หรือภาพแปลกๆ ที่มีคนหลายคน หรือหลายๆบุคลิกภาพ หากมีบทสนทนา หรือภาพบรรยายเรื่องราว จงปิดพวกมันให้หมด

-โชว์แถบการ์ตูน, การ์ตูน, หรือภาพแปลกๆ พยายามให้นักเรียนใช้ความคิดของตนเองว่าอะไรจะเกิดขึ้น เช่น Who are the people/ characters? What are they doing? What happens next? What are they saying to each other?

-ให้นักเรียนจับคู่ หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ บอกพวกเขาให้ทำงานร่วมกัน และเขียนการโต้ตอบ หรือการบรรยายภาพแถบการ์ตูน, การ์ตูน, หรือภาพแปลกๆ

-นักเรียนฝึกปฏิบัติการโต้ตอบ และอ่านฉบับของพวกเขากับชั้นเรียน

แปลและเรียบเรียงจาก

Anna Blackmore. Motivating speaking activities for lower level. 

เขียน 29 May 2018 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)