อนุทิน 158133 - อาจารย์ต้น

การใช้คำอื่นๆ แต่ดูดีกว่ามาก


-to be very quick (ควิก) = รวดเร็วปานกามนิตหนุ่ม แต่ใช้คำนี้ rapid (แรพพิ่ด) ซึ่งดูดีกว่ามาก


การใช้คำอื่นๆ แต่ดูดีกว่ามาก

-to be very quick (ควิก) = รวดเร็วปานกามนิตหนุ่ม แต่ใช้คำนี้ rapid (แรพพิ่ด) ซึ่งดูดีกว่ามาก

เขียน 29 May 2018 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)