อนุทิน 158128 - สุดารัตน์ พันหา

ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง ได้กล่าวถึง วิธีการที่โรงเรียนลำปลายมาศใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ PLC  จิตศึกษา และ PBL (Problem Based Learning) และได้เล่าถึงกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. ในทุกๆวันครูในโรงเรียนลำปลายมาศจะต้องมานั่งคุยกัน ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ ความสำเร็จหรือล้มเหลวจากการสอน และหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน มีการนั่งจับมือเป็นวงกลมเพื่อเติมพลังให้แก่กันภายในโรงเรียน

2. การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจะแตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วๆไป คือ จะไม่มีโต๊ะ เก้าอี้ ไม่มีเสียงระฆัง นักเรียนจะนั่งเรียนบนพื้น โดยนั่งล้อมเป็นวงกลม โดยส่วนใหญ่ ครูจะไม่สอนเนื้อหาโดยตรง แต่จะทำหน้าที่เอื้ออำนวย ถามคำถามให้เด็กคิดจนสามารถสรุปเป็นความรู้ร่วมกันได้

3. การจัดการเรียนการสอน จะไม่จัดแยกเป็นรายวิชา แต่จะใช้การบูรณาการ ครูจะช่วยกันออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ทุกคนในโรงเรียนสามารถเปิดดูได้ การสอนแบบบูรณาการทำให้บุคลากรในโรงเรียนเพียงพอและมีเวลาในการเตรียมการสอนมากขึ้น

เขียน 28 May 2018 @ 21:29 ()

คำสำคัญ (Tags) #pbl#plc#ปัญญาปฏิบัติ#จิตศึกษาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หลายปีก่อน เคยเป็นนักเรียนเป็นผู้เข้าอบรมที่นี่ ทุกสิ่ง ทุกสิ่งแวดล้อมเป็นครู ทุกกิจกรรม ครูเป็นนักสะท้อนที่ใจเย็นมาก จนกว่าผู้เรียนและกลุ่ม ช่วยกันค้นหาและสรุปการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง … ชอบมากค่ะ