อนุทิน 158126 - ต้นโมกข์

การสร้ากิจกรรมการพูดสำหรับเด็กที่มีความสามารถระดับต่ำ ตอนที่ 5

การ์ตูน, เรื่องราวของการ์ตูน, และภาพแปลกๆ

จะมีรูปการ์ตูนที่สามารถใช้ได้ฟรีๆอยู่มากมาย การ์ตูนและภาพแปลกๆอยู่ในเน็ทมากมาย เธอสามารถหาเรื่องการ์ตูนในหนังสือสอนภาษาต่างประเทศทั่วไป กิจกรรมนี้สามารถใช้ในชั้นเรียนได้หลายๆวิธี

กิจกรรมการหายไปของข้อมูล: จงเรียงเรื่องราว

การหายไปของข้อมูล และกิจกรรมการต่อเรื่องราว ได้รับสิทธิพิเศษในการเพิ่มภาระหน้าที่ที่มีต่อกัน เพราะต้องข้อมูลที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มี นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการโต้ตอบแบบร่วมมือกันในชั้นอีกด้วย ในกิจกรรมนี้ นักเรียนต้องทำงานเป็นคู่ และข้อมูลที่หายไป เช่น ภาพต่างๆ ซึ่งนักเรียนต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลจึงจะทำให้ภาพนั้นสมบูรณ์ขึ้นมาได้ หากเป็นเรื่องราว นักเรียนต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้เรื่องราวนั้นอยู่เป็นลำดับก่อนหลัง กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่ก่อนขั้นกลาง (Pre-intermediate) และเหนือจากระดับนั้นขึ้นไป

กระบวนการ

-การเตรียมตัวก่อนการเรียน จาหาภาพการ์ตูนอย่างน้อยประมาณ 4 ภาพ การ์ตูนจะมีหรือไม่มีบทสนทนาก็ได้  ยิ่งมีภาพมากขึ้น และมีรายละเอียดมากขึ้นเท่าใด งานก็ยิ่งยากมากขึ้นเท่านั้น

-พิมพ์การ์ตูน หรือตัดภาพเหล่านั้น ภาพต้องมีจำนวนเท่ากันระหว่างนักเรียน A และนักเรียน B

-ให้เวลากับนักเรียนในการคิดถึงการบรรยายภาพ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับศัพท์ยาก

-การสอนก่อนเกี่ยวกับศัพท์ยาก ที่นักเรียนไม่เคยเจอ รวมทั้งวลีในการพูดเกี่ยวกับภาพและการจัดลำดับ เช่น In my picture there is…, I can see…, I think this is the first, second, last picture…, Then…., After that…

-บอกนักเรียนให้เรียงลำดับให้ถูกต้อง

-กิจกรรมเพิ่มเติม: บอกนักเรียนให้เขียนเรื่องราว

แปลและเรียบเรียงจาก

Anna Blackmore. Motivating speaking activities for lower level. 

เขียน 28 May 2018 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)