อนุทิน 158120 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๘๘๔ |

"..."

อกฺขาตาโร ตถาคตา

พวกเธอจงพยายามทำความเพียรเถิด
พระตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้น

เขียน 27 May 2018 @ 23:51 ()


ความเห็น (0)