อนุทิน 158113 - อาจารย์ต้น

การคำอื่นๆ แต่ดูดีกว่า

-to be very rainy (เหรนนี่) = ฝนตกชุก แต่ใช้คำนี้ pouring (พอริ่ง) จะดูดีกว่า

เขียน 27 May 2018 @ 18:31 ()


ความเห็น (0)