อนุทิน 158112 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๙๒

ชีวิตเกิดมา เพื่อสิ่งใด ใครทราบบ้าง
หรือกล่าวอ้าง การเกิด แห่งวิถี
เกิดมาเพื่อ สร้างคุณค่า แห่งความดี
ให้ปฐพี จารึกไว้ ในโลกา 


Cr : บุษยมาศ แสงเงิน




ความเห็น (0)