อนุทิน 158111 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๙๑

 ทำความดี  มีหรือ ให้ใครเห็น
ไม่จำเป็น  ให้ใครรู้  หรือทราบได้
การกระทำ นั้นรู้  อยู่แก่ใจ
ว่าสิ่งที่  ได้ทำ  คือกรรมดี 

Cr : บุษยมาศ
ความเห็น (0)