อนุทิน 158108 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๘๙

"กฎแห่งกรรม"

กฎแห่งกรรม นั้นยังมี ขึ้นเสมอ

ต่อให้ผ่าน กาลเวลา ยังต้องเจอ

เพราะเราเธอ ทุกวันนี้ ใช้โลกเพื่อ

เรียนรู้ เรื่องราวของ "กฎแห่งกรรม"

...

Cr : บุษยมาศ  แสงเงินความเห็น (0)