อนุทิน 158104 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๘๕

ยิ่งนับวันที่ฉันอายุมากขึ้น...การกระทำ การพูด การคิดจากการที่ฉันแยกแยะออกว่า สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี...มันก็พิสูจน์ให้ตัวฉันทราบเองว่า สิ่งที่ฉันได้กระทำมานั้น มันถูกต้อง...เพราะฉันทำเพื่อสังคมส่วนรวม สุดท้ายมันก็จะพิสูจน์ด้วยตัวของมันเองว่า...ฉันไม่ได้คิดร้ายต่อใคร ๆ แต่ฉันคิดเพื่อองค์รวมของราชการ นี่คือ การกระทำดีต่อแผ่นดิน ต่อส่วนรวม ต่อทุก ๆ คนที่ไม่ได้เลือกปฏิบัติความเห็น (0)