อนุทิน 158102 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๘๓

เมื่อวานวันเสาร์...หลังกลับจากเป็นกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์แล้ว ช่วงเช้าวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ก็เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...มีข้อคิดในการเขียนการบริหารมหาวิทยาลัยได้อีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับการวางระบบการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามความเห็น (0)