อนุทิน 158087 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๘๐

ชีวิตที่ชาชิน...และชินชากับการเดินทางไปไหนต่อไหน...กับการอยู่คนเดียว นี่ก็ดีไปอีกแบบ แม้ว่ามีครอบครัวก็มิได้อยู่ด้วยกัน...เสมือนเป็นการฝึกให้เราอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว ก็ดีไปอีกแบบ...เป็นการฝึกการอยู่ให้ได้ด้วยตนเองความเห็น (0)