อนุทิน 158082 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๗๙

ยิ่งอายุมากขึ้น...เราจะเห็นอะไร ที่เป็นสัจธรรม ความเป็นจริงของชีวิตได้มากขึ้นความเห็น (0)