อนุทิน 158081 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๗๘

ประสบการณ์ในการทำงาน...ช่วยได้มากๆ ในการแก้ไขปัญหา...เพราะจะเห็นช่องทางของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้...คนที่เก่งงาน นั่นคือ คนที่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เป็นผลสำเร็จ...ความเห็น (0)