อนุทิน 158079 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๗๖

จรรยาบรรณวิชาชีพนั้น สำคัญมากต่องานวิชาชีพทุกๆ อาชีพความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะพี่บุษ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณหมอธิ…