อนุทิน 158072 - ต้นโมกข์

การสร้ากิจกรรมการพูดสำหรับเด็กที่มีความสามารถระดับต่ำ ตอนที่ 3

กิจกรรม เธอกำลังทำอะไร (ในอดีต)? (เธอกำลังจะทำอะไร (ในปัจจุบัน)?)

กิจกรรมนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆกาลเวลา (tense) เช่น present simple, past simple, continuous, future tenses) โดยการเปลี่ยนเพียงแค่เวลา

กระบวนการ

-จงเขียนตัวแนะทางกาลเวลา (a selection of time prompt) ไว้บนกระดานดำ เช่น yesterday at 6 o’clock, this time last year, on September 11th 2001 ฯลฯ

-บอกนักเรียนให้เลือกตัวแนะทางกาลเวลา และคิดว่าพวกเขาจะทำอะไรในตอนนี้  บอกนักเรียนว่าพวกเขาจะต้องคุยเรื่องนี้กับคู่ หรือกลุ่มเล็กๆ

-ให้เวลานักเรียน 5 นาที เพื่อการวางแผนถึงสิ่งที่พวกเขากำลังจะพูด และถามคำศัพท์ที่พวกเขาต้องการ

-นักเรียนบอกคู่หรือกลุ่มเล็กๆของตน กระตุ้นให้นักเรียนถามสำหรับข้อมูลที่มากขึ้น เช่น I was watching TV yesterday at 6. –What were you watching?

-หลังจากการพูด นักเรียนต้องให้ข้อมูลย้อนกลับว่าพวกเขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง เช่น มาเรียกำลังดูโทรทัศน์เวลา 6 โมงเมื่อวานนี้ หล่อนรักรายการพูด (chat shows)

 แปลและเรียบเรียงจาก

Anna Blackmore. Motivating speaking activities for lower level. 

เขียน 24 May 2018 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)