อนุทิน 158069 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๘๗๖ |

"..."

ครูมหาวิทยาลัย (ที่ผมอยู่) มีหน้าที่หลักอยู่ ๔ อย่าง คือ
๑. สอน
๒. วิจัย
๓. บริการวิชาการ
๔. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ทำไม่ค่อยจะครบ ...
หรือไม่ก็ทำครบ แต่ไม่ค่อยนำมาคิดถึง ...

เขียน 24 May 2018 @ 15:59 ()


ความเห็น (0)