อนุทิน 158064 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๗๒

เรียนรู้จากชีวิตจริง...ประสบการณ์จริง Sure กว่า...แต่เราต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งมาก ๆ เป็นไปด้วยความระมัดระวัง!!!...จึงจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขความเห็น (0)