อนุทิน 158060 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๗๑

ย่าสังเกตฟ้าครามมา ๒-๓ วันนี้ เธออ่านคล่องขึ้น...เริ่มสะกดตัวอักษรได้มากขึ้น...ภาษาอังกฤษเธอก็พูดได้...วิชาศิลปะเธอบอกชอบมากๆ...วิชาวิทยาศาสตร์...วิชาคณิตศาสตร์ เธอบวก ลบ เลขได้ถูกทุกข้อ แสดงว่าเธอเกิดความเข้าใจ...เธอเริ่มวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง...ย่าสอนสิ่งใด เธอก็นำไปปรับปรุงตัวเอง ย่าถามว่า คุณครูบ่นรึไม่...เธอตอบว่า...ไม่บ่นแล้วจร้าาาา...แสดงว่าช่วงแรกสัปดาห์ที่แล้ว เธออยู่ช่วงปรับตัว...ตอนนี้เธอเริ่มปรับตัวเองได้แล้ว...ปู่เรให้ย่าไปซื้อกระดานไวท์บอร์ดมาเพื่อสอนให้เธอสะกดคำ...เย็นนี้ปู่เรสอนเธอได้หลายคำ ให้เธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับสระและอักษร...เธอชอบและได้หัดอ่านได้หลายคำความเห็น (0)