อนุทิน 158059 - ต้นโมกข์

การสร้ากิจกรรมการพูดสำหรับเด็กที่มีความสามารถระดับต่ำ ตอนที่ 2

การหานิยาม (Definition Lists)

กิจกรรมนี้เพื่อกระตุ้นคำศัพท์ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือทบทวนคำศัพท์ที่เคยเรียนมาแล้ว

กระบวนการ

-เลือกหัวข้อคำศัพท์ (หัวข้อคำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเป็นหัวข้อที่คุณต้องการจะเริ่มเรียน) บอกนักเรียนให้เขียนรายการของคำศัพท์จำนวน 10 คำ ที่พวกเขาคิดว่ามีความเชื่อมโยงกับหัวข้อ การทำให้กิจกรรมนี้สั้นลง ก็จำนวนคำลงมา

-การสอนก่อน/ ทบทวนโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกันนิยาม  เช่น มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ... เธอสามารถใช้มันเพื่อการ...เธอจะพบหรือเจอมันใน... มันเป็นสัตว์/ วัตถุ/ สถานที่... มันตรงข้ามกับ.... ฯลฯ

-บอกนักเรียนให้ดูที่รายการ และให้เวลาพวกเขาคิดว่าจะนิยามคำเหล่านี้อย่างไร (3-5 นาที)

-ตอนนี้นักเรียนทำงานเป็นคู่ (หรือกลุ่มละ 3 คน) เพื่อนิยามคำศัพท์ คู่ต้องเดาคำศัพท์ที่พวกเขากำลังนิยาม

-ถ้าจะให้เร้าใจ สมควรให้ทำเป็นทีม

-เปลี่ยนคำศัพท์เป็นบุคคล/ หนังสือ/ ภาพยนตร์/ และสิ่งต่างๆที่มีชื่อเสียง

-ทีมแต่ละทีมสามารถเขียนรายการให้อีกทีมได้ (นักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์ 3-4 คำในกระดาษที่จับสลาก)

-การสอนก่อน/ ทบทวนโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกันนิยาม  เช่น มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ... เธอสามารถใช้มันเพื่อการ...มันเป็นภาพยนตร์/ หนังสือ/ สิ่งของ เขา/หล่อนเป็นดารา/ นักการเมือง เขาเป็นคนอังกฤษ/อเมริกัน/ สเปน

-ทีมแต่ละทีมส่งตัวแทนมา 1 คน เพื่อนิยามคำศัพท์ต่างๆให้ทีม

-แต่ละทีมมีเวลา 1 นาทีในการนิยามคำศัพท์ให้มากที่สุด

แปลและเรียบเรียงจาก

Anna Blackmore. Motivating speaking activities for lower level.

เขียน 23 May 2018 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)