อนุทิน 158051 - ต้นโมกข์

การสร้ากิจกรรมการพูดสำหรับเด็กที่มีความสามารถระดับต่ำ ตอนที่ 1

กิจกรรมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กระตุ้นผู้เรียนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษ เพื่อการพูดเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม

การวางแผนเวลาต้องใช้พลังในการระบุผลงานสำหรับการพูด ผู้เรียนที่มีความสามารถไม่ค่อยมาก บ่อยครั้งที่จะพบว่าการพูดอย่างไม่ติดขัดอะไรนั้นเป็นเรื่องยาก กิจกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องเพิ่มระยะเวลาในการคิด (thinking time) ซึ่งระหว่างเวลาคิด ผู้เรียนต้องเตรียมตัวในการพูด โดยการวางแผนว่าจะพูดอะไร, หรือการถามคำถาม หรือการใช้พจนานุกรมในการหาศัพท์ยาก กิจกรรมเหล่านี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินแบบสั้นๆ พร้อมกับมีเวลาในการเตรียมสื่อน้อย  กิจกรรมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้น หรือสรุปในช่วงกลางหรือท้ายคาบ

แปลและเรียบเรียงจาก

Anna Blackmore. Motivating speaking activities for lower level. 

เขียน 22 May 2018 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)