อนุทิน 158037 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๖๘

ผลงานจาก Happy Workplace...ของ สสส. งบประมาณ ๓ ล้านกว่า ๆ กำลังจะจบโครงการ...สสส.เตรียมให้อีก ๕ ล้าน ไหวไหมคะนั่น!!!...การทำงานปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากมายจริง ๆ...คนทำงานต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลกในปัจจุบันความเห็น (0)