อนุทิน 158022 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๘๗๓ |

"..."

"อดีต" ก็เขียนถึงได้
"ปัจจุบัน" ก็เขียนถึงได้
"อนาคต" ก็เขียนถึงได้

สรุปได้ว่า ไม่ว่าเราจะคิดถึง
เรื่องราวที่อยู่ช่วงเวลาไหน

เราก็เขียนเป็น "อนุทิน"
หรือ "บันทึก" ได้หมด

เชียงใหม่ (ยามจดเอาไว้)
๒๐ พ.ค.๖๑

เขียน 20 May 2018 @ 11:48 ()


ความเห็น (2)

เขียนอดีต เป็นเรื่องคร่ำครวญทั้งสุขและทุกข์เขียนปัจจุบัน เป็นเรื่องจริงตอนนี้เขียนอนาคต เป็นสิ่งที่เราอยาก อาจได้หรือไม่ได้ก็ได้

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วครับ พี่แก้ว ;)…