อนุทิน 15802 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ถ้าสมัยสอบ TOEFL มีอินเทอร์เน็ตอย่างปัจจุบันนี่ตอนสอบไม่น่าจะมีปัญหาเลย นักศึกษาเดี๋ยวนี้มีโอกาสในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษมาก ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน เขียน หรือฟังผ่าน podcasts ทั้งหลายมากมาย

เขียน 20 Jul 2008 @ 00:59 ()


ความเห็น (0)