อนุทิน 158014 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๕๗

ยามเมื่อมีอายุมากขึ้น...สิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง นั่นคือ "การประคองจิต"...เพราะหากประคองจิตให้ดี เราจะทราบถึงความว่างเปล่า และไม่มีสิ่งที่จะมากระทบจิตของเราได้...เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของตนเอง...เพราะหากจิตแกว่ง บอกได้เลยว่า "โรคหัวใจ" เตรียมจะเกิดขึ้นกับตัวของเรา...บทสวดมนต์มีส่วนสำคัญมากต่อการประคองจิต...ตอนเป็นเด็กฉันไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเขาจึงต้องสวดมนต์กัน พอมาปัจจุบัน ฉันเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้...กายและจิตสัมพันธ์กันมาก ๆ เรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่กับที่ว่า "สุดแต่ใจจะไขว่คว้า" จริง ๆความเห็น (0)