อนุทิน 158013 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๕๖

สุดท้ายของชีวิต...มิมีสิ่งใดที่ต้องการ นอกจาก "ความสุขกาย สบายใจ"...มีเงินทองมากมาย ก็มิอาจช่วยได้ความเห็น (2)

จริงค่ะ

เขียนเมื่อ 

เราผ่านโลกมามาก เลยทำให้เห็นถึงสิ่งต่าง ๆ มากมายไงคะ…