อนุทิน 158011 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๔๕

ความอดทน เป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ต่อการใช้ชีวิตในการทำงาน...เราจะพบเจอเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งหากตัดเรื่องที่เราไปสนใจผู้อื่นออก เพราะเราสามารถควบคุมตัวของเราเองได้...แต่เราไม่สามารถควบคุมเรื่องที่ผู้อื่นต้องการนำมากระทบกับตัวเราได้...เราจึงจำเป็นต้อง "อดทน"ความเห็น (0)