อนุทิน 158010 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๔๔

นั่งศึกษาเรื่องเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในช่วงพักเที่ยง เพื่อเตรียมข้อมูลไปเข้าประชุมกับคณะกรรมการในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑



ความเห็น (0)