อนุทิน 158008 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๔๓

เมื่อวานนี้ จัดพิธีประดับอินทรธนูใหักับน้อง ๆ บุคลากรของมหาวิทยาลัย...ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเขาต่อการทำงานในมหาวิทยาลัยความเห็น (0)