อนุทิน 158007 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๔๒

การที่ได้รับการสอนที่แตกต่างกัน...ทำให้คนเราไม่เหมือนกันความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

รวมทั้งสภาพแวดล้อมด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องค่ะ อาจารย์ประหยัด