อนุทิน 157993 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๔๑

...สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน
ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร
ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป
ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง
(ทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดิน)
ยึดมั่นหัวใจ  ในหลักเที่ยงธรรม
รับใช้ประชาชน  ทุกคนเท่าเทียมกัน
มั่นคงความดีตลอดไป...
ความเห็น (0)