อนุทิน 157992 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๘๖๙ |

"ลงโรงเรียน"

ตื่นแต่เช้าสำหรับการเดินทางไปโรงเรียนวัดดอนชื่น อ.ดอยหล่อ
เพื่อดำเนินการกิจกรรมติดตามผล ... แต่น่าจะต้องลงอีก
เพราะหากประเด็นไหนมันขาดไปจะต้องตามมาขอข้อมูลอีกความเห็น (2)

เดินทางปลอดภัยนะครับครู

เขียนเมื่อ 

เพ่ิ่งกลับมาถึง ด้วยความปลอดภัยครับ คุณเพชรฯ ;)…