อนุทิน 157984 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๓๙

เพชรที่ย่าเฝ้าเจียระไน...นู๋ฟ้าคราม...โตขึ้นเธอจะต้องทำคุณประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมได้แทนย่า...เธอเป็นคนกล้า...เป็นผู้นำ กล้าแสดงออก กล้าพูดต่อหน้าชุมชน...เธอเห็นใครไหว้ย่าแล้วเธอก็จะไหว้เขาคนนั้นเช่นกัน ไม่ต้องรอให้ย่าบอก...เธอเป็นเด็กชอบสังเกต ขี้สงสัย กล้าถาม...เวลาเธอเจอพ่อแม่เพื่อน หากเขาหันหลังอยู่ เธอจะสะกิดเขาแล้วก็ยกมือไหว้ทันที ทำให้เขาชอบและเอ็นดู...เวลาไปทางไหน เพื่อนๆ ที่อยู่ระหว่างชั้น ๑-๖ ยังรู้จักเธอ...เธอชอบพูดมาก มนุษยสัมพันธ์สูง คริๆๆ



ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ฟ้าครามโตขึ้นน่ารักมากขึ้นคงเก่งและคิดจินตนาการเยี่ยม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ประหยัด เธอเหมือนเด็กผู้ชายมากค่ะ ชอบอาสา ครูบอกว่า เธอเหมาะที่จะเป็นผู้นำ คริๆๆ