อนุทิน 157976 - จิณณวัตร พงศาปาน

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้

สิ่งที่ได้รับคือได้รู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ความหมายของความรู้ความสำคัญของความรู้ประเภทของความรู้และได้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างถูกวิธิและได้นำไปใช้ควบคู่กับวิชาการจัดการความรู้ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตอนไปฝึกสอนตอนปี5ได้และได้นำความรู้ไปใช้ที่ได้เรียนมาเพื่อต่อยอดความรู้ได้

เขียน 15 May 2018 @ 22:27 () แก้ไข 15 May 2018 @ 22:52, ()


ความเห็น (0)