อนุทิน 157960 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๓๒

ความสุข...จะก่อเกิดขึ้น...ในตัวและหัวใจเรา...ถ้ารู้จักการให้อภัยและการปล่อยวาง

ความเห็น (0)