อนุทิน 157950 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๓๐

วันนี้เป็นวันแรก...ปรับสภาพนักเรียน เธอเรียนชั้น ป.๑.๒...ห้องวิทย์-คณิต...ย่าไปส่งเธอไว้ที่ห้องประชุมใหญ่...ก่อนจากกันบอกให้เธอว่า...อย่าคุยมาก ฟัง ผอ. ฟังครูพูดและจำว่าคุณครูพูดและบอกอะไรเราบ้าง...บ่าย ๓ แล้วย่าจะมารับ...เธอเป็นปกติ ตอบว่า “เคร”...พร้อม bye bye...ย่าสอนให้เธอเป็นตัวของตัวเอง รับผิดชอบตัวเองให้เป็น โตขึ้นจะได้พึ่งตัวเองได้และมีความรับผิดชอบ...ย่าจะไม่โอ๋เหมือนพ่อแม่บางคน...จนบางคนบอกว่า...นู๋ฟ้าครามเหมือนผู้ใหญ่...นี่คือ การสอนของย่า...จงมีความเชื่อมั่นในตนเอง ทำในสิ่งที่ควรทำ
ความเห็น (0)