อนุทิน 157920 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๒๙

การ Update ตนเอง ไม่ต้องไปแข่งกับใคร...แต่สามารถรับรู้ สื่อสาร ข้อมูล ข่าวสารให้ทันโลกยุคของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น...เรียนรู้เพื่อเอาตัวรอด...ความเห็น (0)