อนุทิน 157917 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๒๗

ม. ให้อะไร???

...อยู่ไปอยู่มาถึงจึงรู้ว่า

โลกนี้คนดีมันน้อยเกินไป

แค่คนไม่ชั่ว

ไม่ต้องดีไม่รู้อยู่ไหน

เราจึงมองย้อนไปถึงชีวิตในมหา'ลัย

แล้วตั้งคำถามมหา'ลัยให้อะไรเรา???

https://www.gotoknow.org/posts..ความเห็น (0)