อนุทิน 157908 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๒๕

"อำนาจ"...ไม่ว่า ณ ที่แห่งใด อำนาจจะแฝงอยู่ด้วยทั้งสิ้น...อย่าได้พูดว่าคนอื่น ขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ตรงนั้น...หากท่านอยู่ ท่านอาจจะทำเหมือนเขาก็ได้ คริ ๆ ๆ...เรียนรู้ได้จากความเป็นจริง...ความเห็น (0)