อนุทิน 157875 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๘๕๓ |

"หิว และ ง่วง"

ประชุมสภาคณาจารย์ฯ ไป ๓ ชั่วโมง
ทั้งหิว ทั้งง่วง

ต่อด้วยการแก้ไขแบบฝึกการปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน
ของนักศึกษาระดับ ป.บัณฑิตฯ ที่น้องเอามาให้ช่วยกันแก้ไข

ตามด้วยจัดการยืมเงินหลวงออกมาทำงานโครงการต่อให้เสร็จ

เขียน 08 May 2018 @ 16:18 () แก้ไข 08 May 2018 @ 16:19, ()


ความเห็น (0)