อนุทิน 157855 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๘๑๙

ทุก ๆ เรื่อง ขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเท่านั้น...ตรงกับคำพูดที่มีผู้รู้บอกว่า...เรื่องของกู เรื่องของมึง เรื่องของมัน คริๆๆความเห็น (1)