อนุทิน 15784 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ติดตั้ง mod_rails วันนี้โดยการไม่ลืม compile ตัว module ใหม่ เพราะ gem update ไม่ได้ทำให้ แล้วตั้งค่า config ให้ตรง version -- เรื่องเส้นผมบังภูเขา

mod_rails 2.02 น่าจะแก้ปัญหาที่เคยเจอสมัย 1.0x ได้

เขียน 19 Jul 2008 @ 22:10 ()


ความเห็น (0)