อนุทิน 157806 - prayat duangmala

อ่านอนุทินครบของกัลยาณมิตรที่ส่งมอบดอกไม้ให้กันและไม่ได้ส่งทุกบทได้แง่คิดมุมมองเยอะมาก..ที่ไม่ได้เข้ามาเปิด gtk หลายวัน ที่มีภารพกิจกับงานหลักสูตรที่ต้องปรับไปตาม กระทรวง ชั้น ป.๑ ป. ๔ ม.๑ ม.๔ ในปีการศึกษา ๖๑ ยุ่งอยู่เหมือนกัน ภาษาอังกฤษ ป.๑-๓เป็น ๒๐๐ ชม./ปี คิดแล้วปวดหัวครับ..ครูก็น้อย..วิทยก็ปรับเอาเทคโน(คอม)มาแทนการงาน..ภูมิศาสตร์ เอาหน้าที่พลเมืองไปเป็นวิชาเพิ่มเติม..ยังไม่ลงตัวกับการทำคำอธิบายรายวิชาโครงสร้างเวลาเรียน..

เขียน 02 May 2018 @ 11:53 ()


ความเห็น (0)